تازه ترين نوشته ها

با خشونت هرگز…

مدتی بود که چیز جدیدی ننوشتم و الان هم که دارم می نویسم، حس کردم که باید بنویسم. گزینه حال […]

مهاجرت و تفاوتهای رفتاری

آمارگیر وبسایتم می گه که بیشتر خواننده های وبسایت از ایران هستن و خوشحالم که هنوز نوشته های یه مهاجر، […]

رودخانه برفی (۱۳)

اواسط ماه گذشته بود که مدرسه نیکداد ۱۵۰ ساله شد. برای همین یه جشن بزرگ گرفتن و قرار شد که […]

رودخانه برفی (۱۲)

بعد از بازی برزیل و آرژانتین، همکارم جانی که متولد استرالیا از والدین قبرسی هست، گفت: « واسه فینال باربیکیو […]

رودخانه برفی (۱۱)

امروز برای اولین بار توی برنزدیل رفتم آرایشگاه که موهام رو کوتاه کنم. آرایشگره هم مطابق معمول هرجای دیگه دنیا […]

رودخانه برفی (۱۰)

آخرین رودخانه برفی که نوشتم، قبل ایران رفتنم بود. فرصت نشد که این مدت بنویسم و این فکر واسه بعضی […]