اینستاگرام

این صفحه اینستاگرام، کارهای روزنامه نگاری منو پوشش میده. اگه مایل بودید، دنبال کنید. این صفحه رو چند ماه پیش راه انداختم. به زبان انگلیسی توش مطلب می ذارم و تونستم با آدمها خوبی از طریقش آشنا بشم. اگر مطلبی داشتید که مربوط به حوزه کاری من بود، اگر متخصص در علوم طبیعی، مهندسی، فناوری، محیط زیست (از جمله فجایع طبیعی) و پزشکی هستید و مایل به ارائه مطلب به فرم نوشته، مقاله یا مصاحبه هستید، از همین صفحه با من تماس بگیرید.   من روزنامه نگار آزاد هستم که بیش از هفت ساله که با بخش فارسی رادیو اس...