چرا استرالیایی ها خانه را دوست دارند؟

دوستم استوارت ماجرا رو تعریف کرد: یه دوستی دارم که توی کار سیستم های پیدا کردن نشت گازه. یه شرکت استرالیایی بزرگ هست که همه جای دنیا شعبه داره، این رفیقم هم توی دفتر همینجا (گیپسلند) کار می کرد، منم یه زمانی همونجا کار می کردم و باهاش همکار بودم. شرکت از اینکه ما بریم و توی شعبه های کشورهای دیگه کار کنیم استقبال می کرد. نیروی متخصص کم بود و مثلا به خودم گفتن برو دو سال آمریکا، ولی هر چی فکر کردم دیدم نمی تونم با چهار تا بچه برم. زیاد به درد من نمی خورد. به استیو...