کتاب و فیلم

1 یه سری کتابها و فیلم ها هست که سر راه آدم قرار می گیره و نگاه و برداشت آدم نسبت به ملتها و فرهنگهای دیگه رو عوض می کنه. مثل این کتاب از هاروکی موراکامی یا فیلم Oldboy از پارک چان-ووک. اینها باعث شدن که ژاپنی ها و کره ای ها برای من از یه سری آدم اتوکشیده مودب و کاری که عشق و احساسات توی زندگیشون جایی نداره، تبدیل بشن به انسان های معمولی، با همه دغدغه ها، احساسات، غمها و لذتهای بزرگ و کوچیک. اگر سفر کردن راه زمان بر و پرهزینه برای شناختن فرهنگ هاست، فیلم،...