مهارتهایی برای کودکان در دوران کرونا

این متن رو توی صفحه فیسبوک رادیوی محلیمون دیدم. ترجمه اش کردم برای خودم، بعد گفتم شاید به درد دیگران هم بخوره. فرستادم برای اس بی اس فارسی و خیلی ازش استقبال شد. اینجا هم میذارمش. عکس از فوربس.   مهارت های قدیمی که در دوران قرنطینه می توانیم به فرزندانمان یاد دهیم: - چطور نامه بنویسیم؟ - چطور تلفن بزنیم؟ - چطور پیام تلفنی را دریافت کنیم؟ - چطور با بزرگتر صحبت کنیم؟ - چطور با یک کودک خردسال بازی کنیم؟ - چطور یه دکمه را بدوزیم؟ - چطور صادقانه عذرخواهی کنیم؟ - چطور با چکش میخ بکوبیم؟ -...