کاربرد فحش در زبان

این پست درباره موضوعیه به نام فحش دادن. البته نه فحش هایی که مردم تو صفحه های اجتماعی به هم می دن. بلکه کاربرد فحش در زبان. البته من زبان شناس نیستم و همه این چیزهایی که می نویسم برداشت شخصی خودمه. سالهاست که ترجمه حرفه ای انجام می دم و مترجم رسمی هم هستم و واسه همینه که گاهی به مواردی تو زبان بر می خورم که دوست دارم اینجا کمی درباره شون توضیح بدم. پیشاپیش هم عذرخواهی می کنم درباره کلمات زشتی که توی این مطلب آورده می شه چون هدفم اینجا روشن تر کردن موضوعه و باید...