سفر ۴WD به برفهای آلپ استرالیا

دوستم، مارک یه اس ام اس زد که متنش این بود: «آخر هفته می خوایم به یه سفر جاده ای با 4WD بریم توی مناطق برفی. تو و نیک هم میاین؟ کلا هفت تا ماشین هستیم. ایون و دخترا نمیان». جواب دادم: «چه عالی! ما هستیم». و اینطوری شد که سفر جالب و هیجان انگیز یک روزه شروع شد. شنبه صبح، وسایلمون رو توی یه کوله جا دادیم و راهی مک دونالد شهرمون برنزدیل شدیم که قرار بود همه تیم اونجا جمع بشن. کلا هفت تا ماشین 4WD بود. من و نیک سوار ماشین مارک شدیم و حدود ساعت هشت...