توی مدارس استرالیا چی یاد می دن؟ (۳)

قسمت سوم این بحث رو هم می نویسم. با این یادآوری که اینها دیده و شنیده های منه و ممکنه همه جا درست نباشه. من از مدرسه پسرم صحبت می کنم و شما می تونین تعمیمش بدین، ممکنه هم در موارد کم یا زیادی با دیده و شنیده های شما تناقض داشته باشه. ولی دعوا که نداریم. منم قصدم سهم کردن دونسته های خودمه. نفی نژاد پرستی در آموزشهای مدارس استرالیا جایگاه ویژه ای داره. یعنی اگر اینطور نباشه، نمیشه این کشور رو با این تنوع بی نظیر زبانی-نژادی جمع کرد. به همین دلیل هم حساسیت بالایی نسبت به این...