خدمات دندانپزشکی در استرالیا

توی این پست می خوام درباره خدمات دندانپزشکی برای بچه دار ها در ویکتوریا بگم. می دونم که همه دوستان قبل از اینکه بیان یه برنامه مفصل دندونپزشکی تو ایران دارن. ولی خب واقعا نمی شه پیشبینی کرد که چه اتفاقی ممکنه واسه دندونای آدم بیفته. درباره همه ایالت ها نمی دونم ولی توی ویکتوریا اینطوریه که شما می تونین با Health care card تون از یه سری خدمات ارزون و مجانی دندانپزشکی استفاده کنین. من تو ایران از بچه ها و این ور و اون ور دربارش شنیده بودم، ولی خودم اینجا رفتم و پرسیدم. پس اطلاعاتی که می...