راهی نو

معیارها واسه موفقیت افراد متفاوت هست. برای هر کسی موفقیت یه معنی و مفهومی داره و هر کسی برداشت خودش رو داره. برای من اما موفقیت هیچ گاه مادی نبوده و نخواهد بود. هیچ وقت به پول و داشته های مادیم ننازیدم. خیلی هاتون منو میشناسین و با من ارتباط داشتین. همیشه زندگی ساده ای داشتم و دنبال امکان خاص، ماشین خفن یا فلان وسیله خاص برای زندگیم نبودم. تفریحاتم و علایقم هم مشخصه. شنا، جمع آوری سکه، ستاره شناسی و نوشتن وبسایتم. در همین راستا اگه اتفاقی بیفته که به من لذت بیشتری در راستای علایقم بده، احساس می...