سفر استانبول (۳)

قدم زدن تو چنین فضایی واقعا آدمو مست میکنه. یه فضای سنتی که رگه های مدنیته توش به چشم می خوره ولی اصلا زننده نیست. گذری که به مسجد و محله سلطان احمد ختم میشه کاملا سنگ فرشه و روی همون سنگ فرشها ماشین و تراموا رد میشه. خلاصه رسیدیم به مسجد سلطان احمد. مسجدی که 6 مناره داره و از این لحاظ منحصر به فرده. ظاهرش از بیرون فرق زیادی با مساجد دیگه دوره عثمانی نداشت. وارد صحن مسجد شدیم و خواستیم داخل مسجد بریم که ساعت نماز ظهر شد و گفتن مسجد 2 ساعتی به این علت به...