اجرا در رادیوی فارسی SBS – موضوع: غارهای باکن در ویکتوریا

اجرای من در رادیو فارسی SBS که در آن به معرفی غارهای باکن و جاذبه های آنها پرداختم. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به رادیو SBS استرالیاست و انعکاس آن در این وبسایت صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.     امکان پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی وجود دارد. persianfarsi_140830_357761

اجرا در رادیوی فارسی SBS – موضوع: صندل در استرالیا

اجرای من در رادیو فارسی SBS که در آن به کاشت صندل در استرالیا و درآمد عظیم این تجارت پرداختم. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به رادیو SBS استرالیاست و انعکاس آن در این وبسایت صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.     امکان پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی وجود دارد. persianfarsi_140823_356349

اجرا در رادیوی فارسی SBS – موضوع: داگلاس ماوسِن، کاشف استرالیایی قطب جنوب

اجرای من در رادیو فارسی SBS که در آن به اکتشافات داگلاس ماوسن در قطب جنوب پرداختم. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به رادیو SBS استرالیاست و انعکاس آن در این وبسایت صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.   امکان پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی وجود دارد. persianfarsi_140816_354927

اجرا در رادیوی فارسی SBS – موضوع: استرالیای جدید

اجرای من در رادیو فارسی SBS که در آن به رویای تاسیس کشور استرالیای جدید پرداختم. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به رادیو SBS استرالیاست و انعکاس آن در این وبسایت صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.   امکان پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی وجود دارد. persianfarsi_140809_353653  

اجرا در رادیوی فارسی SBS – موضوع: ند کلی

اجرای من در رادیو فارسی SBS که در آن به داستان زندگی «ند کلی»، رابین هود استرالیا پرداختم. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به رادیو SBS استرالیاست و انعکاس آن در این وبسایت صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.     امکان پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی وجود دارد. persianfarsi_140802_352300

اجرا در رادیوی فارسی SBS – موضوع: کاج تنهای گالیپولی

اجرای من در رادیو فارسی SBS که در آن به داستان عجیب سفر چند بذر از صحنه جنگ گالیپولی به استرالیا پرداختم. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به رادیو SBS استرالیاست و انعکاس آن در این وبسایت صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.   امکان پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی وجود دارد. persianfarsi_140729_351346

اجرا در رادیوی فارسی SBS – موضوع: ساختمان پارلمان قدیم استرالیا

اجرای من در رادیو فارسی SBS که در آن به معرفی پارلمان قدیم استرالیا و موزه دموکراسی پرداختم. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به رادیو SBS استرالیاست و انعکاس آن در این وبسایت صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.     امکان پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی وجود دارد.   persianfarsi_140719_349438

اجرا در رادیوی فارسی SBS – موضوع: هنر مردمان بومی استرالیا

اجرای من در رادیو فارسی SBS که در آن به معرفی هنر بومیان استرالیا پرداختم. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به رادیو SBS استرالیاست و انعکاس آن در این وبسایت صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.   امکان پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی وجود دارد.     persianfarsi_140705_346608

اجرا در رادیوی فارسی SBS – موضوع: دیوار دینگو

اجرای من در رادیو فارسی SBS که در آن به معرفی یکی از عجایب استرالیا پرداختم با نام دیوار دینگو. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به رادیو SBS استرالیاست و انعکاس آن در این وبسایت صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.   امکان پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی وجود دارد. Dingo fence  

اجرا در رادیوی فارسی SBS – موضوع: جزیره فریزر

اجرای من در رادیو فارسی SBS که در آن به معرفی یکی از جاذبه های بی نظیر طبیعی-گردشگری استرالیا پرداختم با نام جزیره فریزر. کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به رادیو SBS استرالیاست و انعکاس آن در این وبسایت صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد.       امکان پخش آنلاین و دانلود فایل صوتی وجود دارد. persianfarsi_140614_342058